Érdeklődjön, válaszolok

Üdvözlet a képviselői oldalamon!

A sikerhez egységes közösségre van szükség. Én az összefogásban, az együtt gondolkodásban, az együtt cselekvésben hiszek.

                 Mi kell a Képviselőséghez? 

 


Bevezető

Tudta, hogy hazánkban két típusú helyi önkormányzatot különböztetünk meg?

Hazánk területi tagozódását az Alaptörvény határozza meg. Ehhez igazodva, hazánkban két típusú helyi önkormányzatot különböztetünk meg: a települési és a megyei (területi) önkormányzatot. Míg előbbiek a helyi önkormányzatot jelentik, az utóbbi, a megyei önkormányzat területi tagozódása alapján területi, önkormányzáshoz való joga alapján helyi önkormányzatnak számít. Ezen önkormányzatok szintjei között nincs alá- és fölérendeltségi viszony: egymás érdekeit szem előtt tartva, együttműködve dolgoznak és tiszteletben tartják egymás autonómiáját is.
Hallott már a nemzetiségi önkormányzati képviselőkről?

Magyarországon nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is lehetővé teszi a választási törvény. Települési nemzetiségi önkormányzati választást ott lehet kitűzni, ahol a legutolsó népszámlálás alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. Ez a 13 nemzetiség a következő: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán.

Mindig is nagy tisztelet övezte a helyi politikusokat, az önkormányzati képviselőket, azokat, akik befolyással voltak egy település sorsára, a helyi rendeletek alkotására. Az önkormányzati képviselő nem foglalkozás, szakma, hanem megbízatás, amely 5 éves időtartamra szól. A megválasztott önkormányzati képviselők egy része nem főfoglalkozású politikus, viszont tevékenységüket a köz, a településük érdekében végzik. Az önkormányzati képviselők feladataikat az önkormányzati képviselő testületi üléseken végzik.

Mi ez a feladat?

Az önkormányzati képviselő munkája főként a helyi önkormányzati feladatok ellátásából áll. Ez magában foglalja a helyi önkormányzati képviselő testületi üléseken való részvételt, az ott tárgyalt különböző témakörökben való jártasságot, a döntéshozatalban való részvételt, valamint a polgárokkal való kapcsolattartást. Mindezek során többek között az alábbi tevékenységekért felelős.

 • Részt vesz az önkormányzat munkájában. A helyi önkormányzati szinten hozott rendeletek vitájában és megalkotásában aktívan szerepet vállal, a vita és a rendeletalkotás folyamatában képviseli az őt megbízó állampolgárok érdekeit illetve álláspontját.
 • Képviseli a választókörzetében lakó polgárokat a helyi önkormányzatban. A választókörzetében lakó polgárok véleményét, kéréseit, problémafelvetéseit továbbítja a helyi önkormányzat megfelelő fórumára, és ott képviseli az érdekeiket.
 • Fogadja a választópolgárokat. Havi, vagy akár heti rendszerességgel fogadóórát tart, ahol meghallgatja a választópolgárok véleményét, ötleteit, megoldandó problémáit, illetve ezekkel kapcsolatban felvilágosítást ad.
 • Közérdekű kérdések megoldásában segíti a helyi közösségeket. A helyi közösségi kezdeményezéseket segíti, valamint támogatja az önkormányzattal való kapcsolattartást és érdekérvényesítést.
 • Bizottsági munkákat lát el. Részt vesz az önkormányzat különböző szakbizottságainak ülésén, és annak munkáját támogatja.
 • Rendezvényeken, fórumokon szerepel. Részt vesz és kérdésekre válaszol a különböző helyi rendezvényeken és lakossági fórumokon.

Az önkormányzati képviselő munkahelye a képviselőtestület üléseinek helyszíne, ami többnyire a polgármesteri hivatal valamelyik irodája vagy tárgyalója. Ezen kívül az önkormányzati képviselő munkájából adódóan jelen lehet szabadtéri és zárt térben tartott rendezvényeken, illetve az is előfordul – különösen a kisebb létszámú településeken – hogy a választópolgárokat saját otthonukban keresi fel.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Az önkormányzati képviselő munkához szükséges képességeket és készségeket a munkával járó fokozott felelősség és a feladatok határozzák meg. Ahhoz, hogy munkáját szakszerűen végezze el, a következő készségekre, képességekre támaszkodhat:

 • Felelősségtudat, hiszen az önkormányzati döntések és az önkormányzati munka sok ember életére van hatással, így fontos, hogy felelősségteljes képviselők döntsenek a közösség egészét érintő kérdésekben;
 • Önállóság, mert az önkormányzatban választóit képviselve önálló döntéseket kell hoznia;
 • Szövegértés, mivel munkája során gyakran kell majd törvényeket, előterjesztéseket olvasnia, értelmeznie;
 • Csapatmunka, annak érdekében, hogy az önkormányzatban a különböző szellemiséget képviselők is tudjanak együtt dolgozni, közös, kompromisszumos megoldásokat kidolgozni a helyi érdekek elérése érdekében;
 • Tolerancia, mert mind a választókkal, mind a többi önkormányzati képviselővel előfordulhatnak konfliktusok, ezért fontos, hogy ezekhez a problémákhoz megfelelő türelemmel, megértéssel álljon;
 • Kommunikációs képesség, a választókkal és a többi képviselővel való megfelelő kommunikáció és kapcsolattartás miatt.
 Az önkormányzati képviselő munkához szükséges képességeket és készségeket a munkával járó fokozott felelősség és a feladatok határozzák meg. Ahhoz, hogy munkáját szakszerűen végezze el, a következő készségekre, képességekre támaszkodhat:
 • Felelősségtudat, hiszen az önkormányzati döntések és az önkormányzati munka sok ember életére van hatással, így fontos, hogy felelősségteljes képviselők döntsenek a közösség egészét érintő kérdésekben;
10
 • Önállóság, mert az önkormányzatban választóit képviselve önálló döntéseket kell hoznia;
 • Szövegértés, mivel munkája során gyakran kell majd törvényeket, előterjesztéseket olvasnia, értelmeznie;
 • Csapatmunka, annak érdekében, hogy az önkormányzatban a különböző szellemiséget képviselők is tudjanak együtt dolgozni, közös, kompromisszumos megoldásokat kidolgozni a helyi érdekek elérése érdekében;
 • Tolerancia, mert mind a választókkal, mind a többi önkormányzati képviselővel előfordulhatnak konfliktusok, ezért fontos, hogy ezekhez a problémákhoz megfelelő türelemmel, megértéssel álljon;
 • Kommunikációs képesség, a választókkal és a többi képviselővel való megfelelő kommunikáció és kapcsolattartás miatt.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az önkormányzati képviselő munkájának elvégzéséhez az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

 • ép, erős csontozat, izomzat – a gyakori álló és ülőmunka miatt;
 • ép végtagok – a számítógépes munka végett;
 • jó látás, térlátás, ép hallás – a választókkal való kommunikációhoz;
 • fokozott figyelem – a testületi üléseken való koncentrációhoz.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Az önkormányzati képviselő esetén fontos, hogy az állampolgári ismeretek, törvények világában otthon legyen. Ez a következő tantárgyak alapos elsajátítására hívja fel a figyelmet:

 • történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – mert az állami berendezkedés ismerete nagyon fontos;
 • társadalmi-, állampolgári- és gazdasági ismeretek – ahol a törvények és gazdasági törvényszerűségek ismerete kerül megalapozásra;
 • kommunikáció- magyar nyelv és irodalom – a választókkal és a képviselőtestületben történő kapcsolattartás és felszólalások miatt;
 • környezetismeret – a helyi jellegzetes környezeti tényezők ismerete miatt.

  Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

  Az önkormányzati képviselő szakma olyan érdeklődésű embernek való, aki szívesen dolgozik olyan helyen, ahol mindig van megoldandó feladat, ahol mindig van új kihívás. Szeret ilyen helyzetekben szervezni, embereket cselekvésre ösztönözni – és ha szükséges, kisebb kockázatot is vállalni. Fontosnak tartja továbbá, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesse munkáját. Biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel és pontosan tudja, meddig terjed felelőssége, hatásköre. Aki szívesen tesz a közösségért, szeret csapatban, társaságban, munkacsoportban dolgozni, emberekkel beszélgetni, helyzetük megoldásáért tenni, segíteni, örömét lelheti ebben a szakmában.

  • Irányító
  • Megvalósító
  • Közösségi

https://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=293&Itemid=398

Polgármesterjelölti programunk

Ideje, hogy Kerepes végre a fejlődés útjára lépjen!

Elveink

A lakosság kellően lesz tájékoztatva mindenről, erre bizonyíték hogy eddig is élőben közvetítettem az üléseket.

Tagságunk - Csapatunk

A Szolidaritás jelöltjeiként tudunk listát állítani!Mind a 8 választókörzetben indul jelöltünk.
Az utunk

A történetünk

Hallgassa meg a beszédeket

Beszédeink - Videóink

Speech from
Nem számít, ha nem mi valósítjuk meg
Nem számít, ha nem mi valósítjuk meg

The respect for human rights and the principle of holding genuine elections.

Nem számít, ha nem mi valósítjuk meg

Speech from
A Városüzemeltetésről
A Városüzemeltetésről

We have non-traditional methods, and we call for every citizen to participate in elections.

A Városüzemeltetésről

Speech from
Környezetvédelem – állatvédelem
Környezetvédelem – állatvédelem

How to preserve our Constitution and get people value? It’s time to change the future.

Környezetvédelem – állatvédelem

Amiért kiállunk

Polgármesterként is vallottam volna, most sincs másként!

 • Szimplán fontos
 • fontos és sürgős
 • Fontos de nem sürgős
 • A lakosság, bevonása a település életébe