Környezetvédelem

Szemétszállítás A Szemétszállítás teljes felülvizsgálata. Szorgalmazni kell a szolgáltató súly alapú számlázását, ami nyugaton már működik.

Közterület karbantartás – minden választási körzet kapjon egy fix embert, aki naponta üríti a kihelyezett szemeteseket, felügyeli a tisztaságot, továbbá jelentést tesz a KFT-nek a közterületek állapotáról.

Köztisztaság, konténerek elhelyezése a város több pontján, szemeteseké az utcákban is.

Alternatív energia felhasználás adta lehetőségek felhasználása a kerepesi  Önkormányzat és lakosság terén is. Erre a pályázatok figyelése különös tekintettel az EU-s vissza nem térítendő pályázatokra.

A közvilágítás modernizálása. Fejlesztés és minden 2. oszlopon a kiemelten veszélyeztetett helyeken minden oszlopon kötelező világítás. Lehetőleg új lámpatestek környezetbarát kis fogyasztású lámpákkal.

Kerepes és környezetünk adottságai, több figyelmet és odaadást érdemelnek

• Kerepes régi adósságának törlesztéseként mielőbb új elemekkel is kiegészítjük a környezetvédelmi programot és azonnali intézkedéseket is kezdeményezünk
a legsúlyosabb problémák megszüntetésére.
• A törvény szigorának segítségül hívásával lépéseket teszünk a környéken illegálisan lerakott szemét- és hulladékhalmok felszámolására.
• A szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezését megfontoljuk új konstrukcióban, valamint a zöldhulladék elszállításának és egy saját komposztáló kialakításának kérdését szorgalmazni kívánjuk.
• Szakértők segítségével összeállítunk egy településgondozási programot, és a programban meghatározott célok megvalósítása érdekében ösztönözzük és
támogatjuk azon civil kezdeményezéseket is, amelyek erre törekednek.
• Az idei év bőséges csapadékmennyisége az egész országot, így bennünket is arra indít, hogy rendezzük végre a felszíni és belvizek elvezetésének helyzetét.
Ennek érdekében felvesszük a kapcsolatot a felelés vízügyi igazgatósággal és felkérjük az elhanyagolt patakmedrek és árkok parti sávok tisztítására és
folyamatos karbantartására. Ezen munka elvégzésében nagy szerepet szánunk az újonnan beindítani kívánt közmunka intézményének is.
• Kerepes az utóbbi évek törekvések eredményeként a falusias jellegből egyre inkább kertvárosiassá válik. Éppen ezért fontos, hogy az állattartásról szóló
és annak körülményeit meghatározó szabályok betartását szigorúan ellenőrizzük. Fontos, hogy ennek a kérdésnek a rendezése a gazdákkal
együttműködve történjen, velük együtt érjünk el eredményt. (felelős állattartás)
• A környezetvédelem fontosságára már gyermekkorban fel kell hívni a figyelmet, ezért az erre irányuló nevelőprogramokat személyesen is
támogatni fogom.

A környezetvédelem fontosságára már gyermekkorban fel kell hívni a figyelmet, ezért az erre irányuló nevelőprogramokat személyesen is támogatni fogom.
Springer friedrich

Add Your Comment