Kultúra:
Múzeum program: A régészeti és kulturális értékeink számbavétele és kiaknázása. Nemzetiségek Háza létrehozása, így a helyi nemzetiségek, kisebbségek közös épületet kapnának, ahol mindenki berendezhetne a saját kultúrájával egy-egy helyiséget.

Turizmusprogramunk:  A 300 éves a legöregebb épületünk – Nepomuki szobor – Csörsz árok- Kálvária-hegy-stb. bemutatása. A Gödöllőre tartó turisták, buszcsoportok legalább egy részének ide vonzása. Külföldi kapcsolataink, testvértelepülések révén is turizmusfejlesztés, hagyományőrzés. Az ünnepek régi szintre emelése: Húsvét, Pünkösd, Szilasligeti fesztivál Sörfesztivál. A hatalmas összegekért tartott rendezvényekből addig elég, amíg minden más fontosabb nincs megcsinálva. Utána akár a Hősök terét is megvalósíthatjuk makettben, de addig inkább csak képeslapon. A Körtefafesztivál kis pénzből is megoldható. Turista útvonal, kerékpárút (Budapest-Gödöllő között) fejlesztése közös térségi pályázatokkal, turista információs füzet kiadása.

Nemzetközi és hazai rendezvények részére terület és lehetőségek biztosítása – ha kell ellenszolgáltatás nélkül vagy csekély bevétel árán is, de távlatilag biztos haszonnal jár.

Testvérvárosok: Már a korábbi polgármesterek is akartak német testvértelepülést, de új perspektívát nyit most a Német Önkormányzat. Van Cseh, Szlovák testvérváros, az Erdélyi kötődésűek révén az erdélyi régióval való kapcsolataink kihasználása látszik kézenfekvőnek.

Értéktár: Nagyon fontos, hogy archiváljuk utódaink részére emlékeinket. Legyen ez videó vagy fotó, vagy régi dokumentumok, vagy tárgyi örökségeink a múltból. Ez a múzeum programunk része is, de a könyvtár szerepe sem elhanyagolandó benne.

Civilek egyesületek támogatása: Az egyesületek, alapítványok, civil szervezetek tevékenységének, munkájának segítése, összehangolása. Szervezetek bevonása az előkészítő munkákba. Közös célokért együttes pályázatokban való részvétel. Önszerveződő zenekaroknak gyakorlóhely biztosítása. Önkéntes tűzoltóság megalapítása.

Nevelés – Oktatás – Ifjúságpolitika

Felnőtteknek és az ifjúságnak egyaránt német és angol nyelvtanfolyamot szeretnénk indítani. Igény szerint a Szlovák Önkormányzat felmérését támogatni a szlovák nyelvoktatás irányába. Felnőtt szlovák nyelvoktatás akár amatőr szinten is elképzelhető az idősebb korosztálytól, akik még őrzik, beszélik a nyelvet. Kár lenne ezt az előnyt nem kihasználni, s akár néhány szó vagy mondat is segíthet. Ne felejtsük el, ha nyaralni megyünk pl. Horvátországba, Szlovén tengerpartra, jól jöhet egy kis szláv nyelvtudás is.

Körbekerített játszótér létrehozása az UNIÓS elvárásoknak megfelelően. Játszóterek felújítása és serdülő kamasz szabadidős játszóterek kialakítása. Ezeknek számos példája van környezetünkben Gödöllőn és Kistarcsán is, csak nálunk eddig nem volt rá elképzelés. BMX-pálya, görkorcsolya- és zárható, bekerített aszfaltos kisfoci- és kosárlabdapálya. Ez összefügg az egészségüggyel, mert gyermekeinket így ki tudjuk mozdítani a számítógép mellől, s eltunyulás helyett egészségesebbek lesznek. A délutáni iskolai programok bővítése, iskolán kívüli tornaórák szervezése (úszás, korcsolya, lovaglás helyi lovardákban) A KFT egyik telephelyén A panorámásoktól kapott területen az Alföldi u. játszóteret terveztetünk, melynek értéke növelheti a városi rang értékét. Ha rám szavaznak, és dolgozhatunk, pályázunk és ez is ingyen lesz. A KFT bővítése több mint időszerű. Telephelynek alkalmas  akár a Barber-tanya, erre a területet évi 1 forintért adnám át Kerepesnek. Itt egy kamerával védett terület lenne, ami a környék közbiztonsága szempontból sem elhanyagolható. Támogatnám magánemberként is az óvodai és iskolai oktatást tiszteletdíjamból, amit én immár 15. éve, egyedülálló módon mindeddig, még a mai napig sem vettem fel.

Kommunikáció:

Az újság kiadásának felülvizsgálata. Fontos-e havi 400 ezer forint körüli színes újság kiadása? Nem luxus ez egy városnak, ahol nincsenek járdák, utak, és vízelvezetés? A színes újság oldalszámainak csökkentése, tartalmának átgondolása és kevesebb dicshimnusz is elég lenne fél áron. A Kerepes rádió és a Szilas TV bevonása az információba. A Szilas-Bloghoz hasonló oldalak szükségességét fontosnak tartom. A település honlapjának azonnali átdolgozása tartalmi és látvány szinten is. Egy Kerepes városához sokkal illőbb, a külföldi testvérvárosok nyelvén és angolul is megtekinthető tartalommal. Minimum bemutatkozási és turisztikai, reklám szinten. Az interneten keresztül legyen elérhető a hivatal és gyors segítségnyújtással, információval lássa el a lakosságot. A Polgármester és az információ is használja az elektronikus médiát. (Skype, Facebook, fórum és egyéb kommunikációs oldal, ami megkönnyíti az ezt igénylő lakosság információhoz jutását) Persze a telefonos és személyes ügyfélfogadás sem maradhat érintetlenül. A hivatal segítőkész és kommunikatív kell, hogy legyen. Ez persze most is működik, de fokozottan a lakosság érdekében kell tenni. Település-részenkénti falugyűlések évente. A civil részvétel szerepének kiaknázása elengedhetetlen a település jövőjének érdekében. Számos jeles ember él Kerepesen, akiknek a véleményére eddig nem adott senki. Az információ, és a tudás aranynál többet ér. Ezért is fontos a testületi ülések rögzítése és élő rádióadásban sugárzása az elektronikus média kihasználásával. A TV-kép és -hang és élő, illetve később visszanézhető anyag archiválása a könyvtárban is, hogy bárki szabadon hozzáférhessen. Első ütemben a közintézmények körzetében, később a teljes településen ingyenes Wi-Fi hálózat kialakítása. Ez alkalmas a térfigyelő kamerák jeleinek továbbítására is, akár mobil eszközön távmegfigyeléssel.

Add Your Comment