Üdvözöljük az oldalunkon!


Kerepes specifikus kihívásainak és lehetőségeinek figyelembevétele mellett dolgozhatunk ki egy részletesebb tervezetet. Fontos az iskolák, óvodák és egyéb oktatási intézmények eszközellátottságának, valamint az infrastrukturális fejlesztéseknek a javítása és bővítése.

A terveink alapján Kerepesen számos fontos fejlesztést tervezünk, amelyek hatékonyan válaszolnak a település egyedi kihívásaira és lehetőségeire.

A postahivatal bár nem Kerepesé de számos gondot okoz főleg Szilasi településrészen. Nemcsak a közlekedési és szolgáltatási infrastruktúra optimalizálása kell, hanem a városkép javítása is, például területrendezés és parkosítás révén a Szilasi réten és egyéb közösségi terek lehetőségét keressük.

Az utak felújítása és a meglévő közösségi terek karbantartása és fejlesztése azt mutatja majd, hogy a településvezetés elkötelezett a lakosok kényelmének és biztonságának növelése mellett.

A telekommunikációs és digitális infrastruktúra fejlesztése, például egy új és élő települési honlap és a közösségi média platformok, lehetővé teszi a lakosok számára, hogy könnyen hozzáférjenek a legfontosabb információkhoz és eseményekhez. Ingyen WIFI városszerte.

Az ifjúság és a vállalkozásfejlesztés terén tett intézkedéseid segítenek abban, hogy Kerepes vonzóbb hellyé váljon a fiatalok és a vállalkozók számára. A vállalkozásbarát környezet kialakítása és a munkahelyteremtő kezdeményezések révén a település gazdasága élénkülhet és új lehetőségeket kínálhat a lakosoknak.

Ezek a tervek összességében hozzájárulhatnak Kerepes fejlődéséhez és a lakosok életminőségének javításához. Fontos, hogy a közösség aktívan részt vegyen ezeknek a terveknek a megvalósításában és támogassa a helyi vezetést az elkötelezettségükben.Például:

 1. Iskolák és óvodák fejlesztése:
 • Az iskolákban és óvodákban a modern eszközök és tanulási környezet biztosítása érdekében tervezhetünk eszközbeszerzéseket és karbantartási munkákat.
 • A mindennapos testnevelés órák helyszínének megteremtése érdekében fontolóra vehetünk egy új tornaterem építését vagy meglévő tornatermek felújítását.
 1. Felnőttoktatás:
 • Helyben történő képzések biztosítása a lakosság igényei alapján, például jogosítvány-szerzés, idegen nyelv oktatás, számítógépkezelés és különféle OKJ-s tanfolyamokat is kívánunk támogatni.
 • Partnerségek kialakítása a helyi oktatási intézményekkel és vállalkozásokkal a képzések széleskörű eléréséért.
 1. Önkormányzati hivatal:
 • Az önkormányzati hivatal modernizálása és az elektronikus ügyintézés kiterjesztése a lakosság kiszolgálása és a hatékony működés érdekében.
 • Az önkormányzati területen élő lakosok naprakész tájékoztatása az új szolgáltatásokról és lehetőségekről.
 1. Kultúra, művelődés és sport:
 • Közösségi ház létrehozása vagy felújítása, amely számos programnak, klubfoglalkozásnak és rendezvénynek adhat helyet.
 • Támogatás és ösztönzés az amatőr művészeti csoportoknak, zenekaroknak és más kulturális kezdeményezéseknek.
 • Sportcentrum létrehozása vagy fejlesztése, amely számos sporttevékenységnek és rendezvénynek adhat otthont.
 1. Környezetvédelem:
 • Tájvédelmi programok kidolgozása és végrehajtása a település természeti értékeinek megőrzése érdekében.
 • Szemétgyűjtési és hulladékkezelési programok bevezetése az illegális szemétlerakások megelőzése és a környezetszennyezés csökkentése érdekében.

Ezek csak néhány javasolt lépés lehetnek a Kerepesen való helyi fejlesztések terén. Fontos azonban a helyi közösség bevonása és a helyi igények figyelembevétele a tervezés és végrehajtás során.

A bölcsőde adta lehetőségre az önkormányzati konyha fejlesztése és akár korszerűsítése is ami a helyi étkezését lehetővé teheti az iskolában és a s családsegítőnél illetve az intézményi dolgozók részére is. , belterületi utak felújítása, településrendezési terv felülvizsgálata, új utca nyitása és külterületi utak járhatóságának biztosítása is fontos terveink között szerepelnek.

A telekommunikációs területen a Kerepes Rádió és a helyi TV működtetése honlap üzemeltetése kiemelt fontosságú. Ezek a kezdeményezések segítenek a lakosságnak könnyen hozzáférni a legfontosabb információkhoz.

Az ifjúság terén az egyházak aktív részvételével tervezünk közösségi tér biztosítását és támogatást a fiatalok számára, valamint a felsőoktatásban tanulók és szociálisan rászorulók Bursa Hungarica ösztöndíjának támogatását.

Az idegenforgalom terén az arculat és küllem javítása érdekében különböző fejlesztéseket tervezünk, például tájba illő buszváró pavilonok kialakítását és újabb közterületek parkosítását.

A vállalkozásfejlesztés terén kiemelt figyelmet fordítunk a munkahelyteremtésre és a vállalkozóbarát környezet kialakítására, valamint helyi vállalkozások támogatására a pályázati források elérésében.
Helyi vállalkozások támogatása, illetve iparipark teljes újra gondolása és fejlesztése.

A vagyongazdálkodás terén többek között újra mérjük és kimérjük a területeinket, saját földek felmérése, az utaké és szántóinké, de telkek vásárlásárra is fordítunk forrást.

Ezek a tervek és fejlesztések hozzájárulhatnak Kerepes fejlődéséhez és a lakosok életminőségének javításához. Fontos, hogy a közösség aktívan részt vegyen ezeknek a terveknek a megvalósításában és támogassa az önkormányzat elkötelezettségét.
Hogy miből mindezt? A beruházások és fejlesztések gazdasági oldalunkon ezt is kifejtjük.

Add Your Comment