Szociálpolitika:
A mélyszegénység felszámolandó. Segély viszont csak rászorulóknak, lehetőleg munkáért cserébe. A tartósan munkanélküli szülők rossz mintát adnak tovább a gyerekeiknek, nincs napi rutin (illetve ami van, az társadalmilag nem elfogadható) felnevelődik a következő bűnözőjelölt generáció. Szoros együttműködés kell a Munkaügyi Kirendeltséggel, a helyi családsegítő szolgálatokkal, cél az 1 fő/család folyamatos alkalmazása. Szociális veteményeskert, a megtermelt anyagok feldolgozása, télire eltevése illetve piaci értékesítése (pl. a helyi intézmények átveszik, felhasználják a közétkeztetésben) jelentheti az egyik lehetőséget. Meg kell tanítanunk a pénz kezelését, beosztását, takarékoskodást, már iskolás kortól. Munkalehetőség lehetőleg minden egészséges szociálisan rászorulónak is. Fiatalok és rászorultak részére bérlakás programot kell indítani. A vállalkozókkal a kapcsolataink kihasználása, helybeni munkaközvetítéssel, melyet a hivatal koordinálhat a családsegítő bevonásával. A KFT akár bérmunkára kihelyezheti dolgozóit, a helyi vállalkozókat kisegítve, akik a jó munkaerőt megismerve előbb utóbb állandó munkahelyet teremthetnek nekik. Rengeteg kapacitás rejlik a munkanélküliekben, amit nem használunk ki. A segélyezés ez egy dolog, de csak fájdalomcsillapító és tünetkezelés.

Krízis helyzetek kezelése, jogi tanácsadás azoknak, kik hozzánk fordulnak, ha baj van. A közelmúltban történt szomorú családi dráma is mutatja, hogy a megkeresett hivatal segíthetett volna valamiben, talán elkerülhető is lett volna egy birtokvédelmi vagy más beavatkozással még ez a tragédia is. Az empátia fontossága a hivatal részéről elengedhetetlen. Itt nem adóalanyok és akta ügyfelek, hanem KEREPESI polgárok élnek. Ezért a hivatal dolgozói is úgy kell hozzájuk álljanak, mint lakótársakhoz, még ha nem is ismerhet mindenki 10.000 lakost személyesen.

Írásomban áttekintést szeretnék adni a lehetséges változtatásokra, valamint rá szeretnék mutatni azokra a pontokra, melyek újragondolása időszerű lehet.

A képhez tartozó alt jellemző üres; IMG_6164.jpg a fájlnév

Egészségügyi alapellátás:

A helyi önkormányzatokról szóló törvény az önkormányzatok számára kötelezően, állandó feladatként írja elő az egészségügyi alapellátásról való gondoskodást. Az egészségügyről szóló törvény értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

  1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
  2. a fogorvosi alapellátásról,
  3. az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, amit Kistarcsa lát el
  4. a védőnői ellátásról, (Az állam magához vette ezt a feladatot- mi az infrastruktúráért felelünk)
  5. az iskola-egészségügyi ellátásról.

Az Önkormányzat célja az, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők részére minőségi színvonalú ellátást tudjon nyújtani, amely során az alábbiakról szükséges gondoskodni:

– korszerű, magas technikai színvonalú tárgyi feltételek

– testi és lelki és mentálhigiénés gondozás elősegítése

– teljes nyitottság az ellátottak egyéni igényeire

Mindezen feladatokat szakmailag jól képzett, az emberek iránt empátiával, elkötelezettséggel bíró, róluk nagy odaadással gondoskodó szakemberekkel látjuk el, akik képesek és hajlandók a szakmai képzéseken és továbbképzéseken folyamatosan részt venni…

Az akadálymentesítés vonatkozásában elmondható, hogy az intézményi ingatlanok jelentős hányada régi építésű, így a korszerű, az akadálymentességre vonatkozó építészeti követelményeknek már nem felel meg. Az épület műszaki állapota általánosságban rossz, elavult. A betegfektető és a konzultációs helyiségek hiánya eleve problematikus. Az épületbe való bejutás megoldott, mozgássérült illemhely nem üzemel. Ennek kialakítása a jelenlegi adottságok mellett nem lehetséges.

Összességében az épületek teljes felújítása, átalakítása, vagy kiváltása indokolt.

A gyermek és felnőtt házi orvosok, körzeti ápolók, védőnők, asszisztensek méltatlan körülmények között dolgoznak, a lakosság balkáni színvonalú rendelőkben (vagy az udvaron) kénytelen várakozni…

Évente/félévente szükséges az önkormányzat és háziorvosok által szervezett „Egészség nap” tartása, szűrővizsgálatok szervezése. Megvalósítása csak a Flór Ferenc Kórházzal és a környékbeli egészségügyi vállalkozók (szemész, orthopedus, stb.) segítségével lehetséges. Az ilyen rendezvényeken történő szűrővizsgálatok, a résztvevők, valamint a lakosság egyes kor, nem vagy egyes kockázati tényezők által meghatározott veszélyeztetett csoportjainak szűrésére, illetve egyes népbetegségek felderítésére irányulnak (vércukorszint, vérnyomás, BMI, koleszterin ellenőrzés, stb.).

Ezen túlmenően szükséges a térítésmentes egészségmegőrző programokhoz való hozzájutás támogatása amibe a kapcsolódó társszervek is bekapcsolódhatnának akár felkért eladóként, akár hallgatóságként.

Fogászi alapellátás

Az eszközök műszaki állapotáról általánosan elmondható, hogy nem a legkorszerűbb. elavult, folyamatosan pótlásra szorulnak. Legnagyobb problémát a korszerűtlen fogászati és kezelőegységek jelentik, amelyek működőképessége jelenleg biztosított, azonban cseréjük a közeljövőben már nem kerülhető el.

Védőnői szolgálat:

Az egészségügyi alapellátás szerves része, a gyermek háziorvosi rendelés fontos kiegészítő eleme, hiszen a gyermekek egészséges fejlődésének állandó kontrollját adja, végzi a jogszabályokban rögzített különböző szűrővizsgálatokat, ellátja az alapfokú oktatási-nevelési intézeteket. A tevékenység két területre osztott: körzeti védőnői körzetek kerültek kialakításra a jogszabályi változások kapcsán, és emellett került felállításra az ún. iskola védőnői rendszer. Az egészségnevelő munkában a védőnői segítség jelentősége az óvodában és az iskolában elsődleges.

Szociális alapellátás:

A tevékenység két nagy csoportot ölel fel:

  1. klasszikus családsegítés: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás
  2. személyes gondoskodás keretében végzett szociális ellátások: Idősek Napközi Otthona, (Idősek klubja) Házi szociális gondozás, Szociális étkeztetés

A képhez tartozó alt jellemző üres; 132421.jpg a fájlnév

 Gyermekjóléti szolgálat

A szolgálat feladatai 2004-től jelentősen bővültek. A szolgálat olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást nyújt, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyerekek testi és lelki egészségét.

Hármas feladata van: a szervezés, a szolgáltatás és a gondozás.

Családsegítő Szolgálat:

A Szolgálat alaptevékenysége az egyénekkel, családokkal, csoportokkal, közösségekkel végzett szociális munka. Általános és speciális segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok számára, hogy helyzetükre megoldást találjanak, és a megoldás során szerzett tapasztalataikat életük további részében kamatoztatni tudják.

A képhez tartozó alt jellemző üres; wepik-2021916-161217-1024x1024.png a fájlnév

Gondozási Központ

Az elmúlt tíz év itt hozta a legtöbb változást. Gondozási Központ, a Házi Szociális Gondozók, és a Szociális étkeztetés minden település fontos feladata.

Alapvető cél, hogy az önkormányzat eleget tegyen a jogszabályi kötelezettségeinek, és tegye ezt a legkisebb ráfordításokkal, a leghatékonyabb módon, azaz a legkevesebb szükséges erőforrás (humán és tárgyi eszköz) felhasználásával.  

(A teljes 8 oldalas tanulmányanyag, a www.kerepes.eu oldalunkon található)

Add Your Comment