https://www.facebook.com/Kerepesi/videos/963374045112765

Média tartalmak és őszinte nyilvánosságra hozása mindennek. Zárt ülés nem tatható csak kivételes esetekben.Korábban cenzúra rendeletek nehezítették az információk áramlását. (ülésen fogadnak el.)

Ez “új paragrafus- ponttal” egészült ki, és a köztájékoztatás csorbulhat ezzel. Idézet ebből. A teljes anyag itt olvasható ez ellen tiltakoztam és elértem a törlését:
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/5.%20napirend%20mell%C
3%A9klet.pdf

3. Az Önkormányzat által fenntartott média, ülések közvetítések, hanganyag rögzítése
3. §
(1) Az Önkormányzat hivatalos lapja a Szervusz Kerepes!, az alapítói jogokat az Önkormányzat gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat hivatalos honlapja a www.kerepes.hu.
(3) A képviselő-testületi ülések közvetítésére, hangrögzítésére jogosultak köre:
a) a Szilas TV közműsor szolgáltatása,
b) a MikroVoks szavazatösszesítő és hangrögzítő rendszere és
c) a Képviselő-testület egyszerű többséggel meghozott egyedi döntése alapján.

Az önkormányzat vagyona feletti rendelkezések. Polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke
 

 

3. Dönt behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklése, elengedése tárgyában 500.000,- Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig.
4Dönt az Önkormányzat átmeneti szabad pénzeszközeinek lekötése tárgyában a Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság utólagos tájékoztatása mellett.
5. Dönt az átmenetileg szabad pénzeszközöknek állami kincstárjegyekbe való befektetése tárgyában a Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság utólagos tájékoztatása mellett.
6. Összeghatár nélkül dönt a likvid hitel felvételéről, a soron következő testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

-Néhány a kép és hangrögzítéshez kapcsolódó, más, egyéb határozat, állásfoglalás és fő törvényi szabályzás.

https://tasz.hu/cikkek/helyi-onkormanyzati-aktivizmus-1×1

Felvételek készítése és felhasználásának lehetősége az önkormányzat képviselő-testületi ülésein Jogi Fórum / OBH

Az ülés alatt elhangzott magánvélemények esetleges nyilvánosságra kerülésével az ülésen részt vevőknek számolniuk kell. A kép- és hanganyag rögzítése, közvetítése az ülés megnyitásától kezdődően jogszerű.

Az adatvédelmi biztos jogkörében eljáró állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy polgármester konzultációs beadványára adott állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy ugyan a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos teendőket az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában kell részletesen szabályozni, a felvételt készítők személyi körét és a felvétel későbbi felhasználását, a közzététel helyét és módját a nyilvános ülések esetében nem lehet korlátozni.
(Sinkó György-nek köszönettel, aki egykoron, ezt is kiharcolta Kerepesen.)

https://www.naih.hu/files/Adatvedelem4311_V_2012-5-valasz.pdf

http://www.edemokracia.hu/?module=news&action=show&nid=203022

Hogy ezek nem új dolgok? 2006-ban is már rendelkeztek róla. http://abi.atlatszo.hu/index.php?menu=kamerazas1&dok=889_K_2006-3

Van ahol ez nyilvánosan az Önkormányzat honlapjára is felkerül. http://www.rad.hu/index.php/rad-hivatalvezeto-kozlemenyei-menu/632-rad-hirek-testuleti-ules-hangfelvetele-20181123

Add Your Comment