ismerjen meg - majd szavazzon ránk

Üdvözlet polgármesterjelölti oldalunkon

A polgármester stratégiai szerepe a  hatósági ügyek végrehajtójaként az gazdasági fejlődés és vagyonteremtés, a társadalmi fejlődés és a környezet javításának elősegítése. A polgármesternek különböző egyéb feladatai is vannak a kultúra és turizmus területén, beleértve a város és önkormányzata iránti felelősséget is.

Polgármester jelölt ciklus-program
2024 – 2029

A vonatkozó rendelkezések értelmében a polgármester az alakuló ülésen ismerteti az elkövetkező 5 évre vonatkozó programját. Ezen előírással összhangban szeretném ismertetni az előttünk álló időszakra vonatkozó célokat, elképzeléseket, amelyekért dolgozni kívánok, és amelyek megvalósítása érdekében számítok a képviselő-testület segítségére, az intézmény vezetők együttműködésére, a helyi civil szervezetek, és a lakosság támogatására.

 

Alapvetően és elsődleges céllal törekszünk, Varosunk javát szolgálni. A lakosságot minél szélesebb körben be szeretném vonni a saját életünk megszervezésébe, jobbá tételébe. Közösség építése a fő céljaink között szerepel. A nyilvánosság biztosítása eddig is általam fontos volt, ezután, ha a választók többségének akarata szerint törekszünk eljárni és ha helyzetbe kerülünk, akkor is az önkormányzati működésbe üvegzseb, sőt hanem abszolút az transzparencia elvét követjük.
Mindenről a lakosság egyetértésével lehet majd dönteni. A testületi ülések nyilvánossága annak teret biztosít, minden érintett meg lesz hallgatva, aki élni szeretne jogával minden továbbá megteheti és  felszólalhat az üléseken szemben az eddigi tendenciával. Használni fogom a kihelyezett testületi ülés megszervezésének lehetőségét is. Ha a lakosság nem jön a testülethez a testületnek kell menni a lakosság elé! A kihelyezett testületi ülés, ennek teret ad. Modern Online lehetőséget is meg kell vizsgálni.

Hivatalba lépésünket követőleg, a legfontosabb feladat a település működőképességének fenntartása, és a lehetőségek szerinti a leggyorsabban annak a fejlesztése az elsődleges cél. Kerepes élhetősége, az életminősége, a környezeti értékek megóvása mindenki számára legyen fontos  A kötelező feladatok maradéktalan ellátása, azok színvonalának növelése, az intézmények zavartalan működtetése azonnali feladat minden képviselő számára.
Az eddigi fejlesztések megvalósításához  önkormányzatunk az elmúlt időszakban erőn alul teljesített, bátran mondhatom alacsonyra lett téve a léc.

Megválasztásom estén a SZMSZ módosul és havi adott esetben 2-3 rendes és rendkívüli ülés lesz és minden képviselőnek dolgoznia kell. Most már nincs idő a gombokat nyomogató hűbéresekre, azok ideje lejárt. nekünk érdemi munka a fő és mindent alapoktól felül kell vizsgálni a rendeleteke, a korábbi határozatokat értem ezalatt elsősorban a nem teljesített feladatokat.

Hamarosan folytatom …

 

Képviselői körzetek - programok

A körzet csak a választásig egy "körzet". Annak a körzethatára, nem azonos a képviselő feladathatárával. Egy képviselőnek, Kerepes egészéért és minden lakosáért dolgoznia kell, független attól, hogy rászavaztak-e, vagy sem!

Főbb feladatok

A választások után, ki kell vizsgálnunk, hogy a lakosági befizetések és adók, támogatások, azaz a befizetett összegek miért nem jutnak el a rendeltetési helyeikre, egyszóval a kommunális célokra. A 2025-ös költségvetésben el kell különíteni ezeket a forrásokat és csak arra fordítható, amira azt befizetik a lakosok.

Képviselőink

Ismerje meg a MARÉG által jelölt képviselőket és csapatunkat!
Az életutamról

Rólam

Hallgassák meg!

A Legjobb kibeszélők

Elsődleges célunk a Közbiztonság helyreállítása!
Elsődleges célunk a Közbiztonság helyreállítása!

Közelebbről, majd sokat érhetünk el, ha a településért dolgozunk együtt.

KULTÚRA
KULTÚRA

Olyan Kerepesi közéletet kell teremteni, amelyben a tájékozott polgárok szuverének és közös döntéseket hoznak.

Speech from
Springer Friedrich független polgármesterjelölt bemutatkozása
Springer Friedrich független polgármesterjelölt bemutatkozása

Ne azt nézd, mit tehet érted Kerepes, hanem azt, hogy mit tehetsz te Kerepesért!

Springer Friedrich független polgármesterjelölt bemutatkozása

Amiért kiállunk!

Mint egy polgármester - Springer

  • Cap city spending to respect hardworking taxpayers
  • Enforce Quality of Life laws to clean up our streets
  • Support our veterans and seniors
  • Promote an environment in which small businesses can create jobs