Karikás Rozália

1-es körzet Képviselőjelöltje
Brief info

Az egyes számú választókörzet egy vegyes családias modern és egyben falusias gyökerekkel rendelkező településrésze Kerepesnek. ....

  A Szent Anna templom közelébe nem sikerült még a mai napig áthelyezni, a volt iskola előtt szükségtelenné vált gyalogátkelőt, pedig történt ott már gázolás is. Ezt is célul tűztem ki, így sok dolgom lesz, ha a bizalmukat megkapjuk csapatunkkal együtt.

– a közbiztonság helyreállítása – stabilizálása
– további gyalogátkelők létesítése  a körzet lakóövezeteiben is, körzetben, forgalomlassítási céllal.
– az utak és járdák rendbetétele,
– számos helyen a csapadékvíz elvezetésének megoldása.
– közvilágítás megépítése
– gyalogátkelő létesítése a 30-as úton- áthelyezése a templomhoz a korábbi iskolától
– Árok utca vízelvezetés és szilárd burkolása, lehetőleg tér kövezéssel.
– Magtár tér – járda és útépítés burkolása és a Magtár kinézetének lakosági igényekhez „igazítása”.
– korszerű játszótér és közösségi tér kialakítása a körzetben.
– A tiszttartó-ház, (Kossuth Művelődésiház) visszaszerzése Kerepes részére és a történelmi városrész,  a     templomhegy és kálváriahegy turisztikailag fontos szerepének helyreállítása. (turista utak)

– A település bevételeinek növelése, nem adó emelés, vagy tulajdon eladás formájában, hanem tulajdonok jobb kihasználásával, működtetésével.

Springer Friedrichben látjuk csapatunkkal azt a potenciált, aki konzekvensen követi a városért végzett tevékenységével, hogy Kerepes végre új felfelé ívelő irányt vegyen.     

Készítsünk közösen hosszabb távra terveket, keressük meg hozzá a tenni vágyó embereket, vagy ha kell, a pénzforrásokat. Rengeteg ötlettel lehet előállni, de a fontossági sorrendre oda kell figyelni.

Célom, hogy a megválasztott polgármestert ötleteimmel, javaslataimmal segítsem a munkájában, hogy Kerepes fejlődjön és virágozzon.

Karikás Rozália

Az I. körzet MARÉG jelöltje