Képviselőjelöltek

Íme, a polgármesteri program célkitűzéseinek átalakított változata Kerepesre:

**Polgármesteri Program Fő Célkitűzései:**

**1. Képviselő-testületi Munkaterület:**

– Továbbra is kiemelt célom a képviselő-testület tagjaival való szoros munkakapcsolat fenntartása, hogy a teljes lakosságot elérhessük és kapcsolatot tarthassunk velük.

– Az EU szubszidiaritás alapelvének megfelelően fontosnak tartom a helyi civil szervezetek aktív bevonását a döntéshozatali folyamatokba, és támogatást biztosítok számukra.

– Az együttműködés és az információáramlás fokozása érdekében elektronikus kommunikációt és azonnali információátadást biztosítok a képviselő-testület tagjai számára.

– A lakosságot folyamatosan tájékoztatom az önkormányzati és hatósági feladatokról, hogy tisztában legyenek azzal, hogy kivel és hova fordulhatnak problémáikkal.

**2. Egészségügyi és Szociális Ellátások:**

– Az elmúlt ciklusban elért eredményekre építve továbbfejlesztjük az egészségügyi és szociális ellátásokat. Célunk az állandó fogorvosi ellátás biztosítása és az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, különös tekintettel a fogászati ellátásra.

– A központi orvosi ügyeleti ellátás színvonalas működtetése érdekében szorosan együttműködünk a járás önkormányzataival.

– A szűrőprogramok rendszerességének növelése és a települési egészségterv megalkotása és megvalósítása prioritások között szerepel.

– A szociális ellátási feladatokban kiemelt figyelmet fordítunk az idősek és rászorulók szabadidő eltöltési lehetőségeinek biztosítására, valamint a rászorultak gondozásának és támogatásának fokozására.

Nekünk Kerepes az első!
Springer Friedrich

Add Your Comment

    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]